PXF O-Game #OrienteeringGame by (CC)Patidors.NET

PXF Icon image

App Android versió BETA... de PROVA-TEST...

La idea de desenvolupar aquesta App, va néixer en conseqüència de que ens treuen les Fites d'algunes localitzacions en els Circuits d'Orientació Permanents que hem muntat, i és clar, no podem estar sempre pendents de si en falta una o altre... a més a més, també ens servirà per a geolocalitzar punts d'interès per a futurs circuits d'orientació o turisme.

NOTES SOBRE LES VERSIONS DE PROVA:

DESCÀRREGA/DOWNLOAD APP:

Versió BETA 0.10 (10/03/2019)

pxfAuto10.apk (4 MB)

Pantalles PXF